9. Mai 2019

Hochzeit Audörsch

9. Mai 2019

Hochzeit Damerau

9. Mai 2019

Hochzeit Wernick

13. Mai 2019

Lettkemann in Alt Passarge

14. Mai 2019

Militärpass Schött

18. April 2020
Widder Kreis Heiligenbeil

Widder in Alt Passarge

18. April 2020
Kirchspiel Alt Passarge

Wellm in Alt Passarge

20. Mai 2020

Striemer in Alt Passarge