Měřící stůl list

Měřící stůl list, topografickou mapu v měřítku 1:25 000 byl pochází v rámci pruské land obrázky 1875. Tyto čtyři centimetry karty ° ° odpovídají na mapě 4 cm a v okolí 1 km.


Především karty v pruské území byla černá a bílá. Tri barvy, státy Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko a Sasko publikován s černými půdorys, hnědé vrstevnice a modré vody


Německá tabulka list nebo Německá armáda mapa


Mapy německá armáda (1914-1918 a 1938-1945)

V první a druhé světové války mnoho topografické mapy existovaly mimo Německé říše v měřítku 1: 100 000. V průběhu druhé světové války, rozšířené, že plány a západní část Ruska byly vyrobeny v samostatném řádku karet.


Novinky kategorie Měřící stůl listy