5. February 2018
Preußisch Eylau 1886

Poborowych Pruskiej Eylau 1886

Katalog z poborowych z dzielnicy pruskiej pod Eylau 1886
10. February 2018
Preußisch Eylau 1888

Poborowych Pruskiej Eylau 1888

Katalog z poborowych z dzielnicy pruskiej pod Eylau 1888
18. March 2018

Poborowych Pruskiej Eylau 1889

Katalog z poborowych z dzielnicy pruskiej pod Eylau 1889
10. April 2018
Preußisch Eylau 1890

Poborowych Pruskiej Eylau 1890

Katalog z poborowych z dzielnicy pruskiej pod Eylau 1890