Lista miesięczne korzyści dla biednych dzieci z piersi Bamberg 1850