Książki kościelne Sudetenland

Kirchenbücher Sudetenland

Książki kościelne Czech i Moraw, ten dawny Sudet, tylko nieliczne, wybrane książki kościelne zostały sfilmowane w latach 1933-1945 przez Reichssippenamt. To przede wszystkim najstarsze książki kościelne z XVII i XVIII wieku wybranych miejsc. Te oryginały znajdują się dziś głównie w odpowiedzialnych archiwach państwowych w Czechach. Tylko mikrofilmy są wydawane w niemieckim Centrum Genealogii w Lipsku.
Zgodnie z porozumieniem monachijskim z 29.08.1938 r. Do Rzeszy Niemieckiej przybywają sudeckie terytoria niemieckie, oficjalna społeczność i lokalny katalog

Adresy

Niemieckie Centrum Genealogiczne, Schongauer Straße 1, 04328 Lipsk

Pomoce naukowe w kategorii Książki kościelne Sudety


Na terenach dzisiejszej Republiki Czeskiej żyło pod koniec XIX wieku około 2,9 miliona Niemców. Sudetenland 1938-1945, siedziba wielu przesiedleńców. Trochę wgląd w ich życie, handel i krajobraz, np sprężyny termalne.

online Genealogy


Nowości dla kategorii Książki kościelne Sudety