Książki kościelne Badenia-Wirtembergia

Książki kościelne  Badenia-Wirtembergia

P rotestanckie rejestry kościelne Badenii-Wirtembergii znajdują się w poszczególnych parafiach. Większość egzemplarzy książek kościelnych z lat 1808-1875 oraz mikrofilmów znajduje się w Landeskirchliches Archiv w Stuttgarcie. Dla powiatu Karlsruhe duplikaty z lat 1810-1870 znajdują się w Archiwum Państwowym Generalnym Karlsruhe. Duplikaty dla okręgu administracyjnego Freiburga są przechowywane w Archiwum Państwowym Freiburga.
Rejestry kościołów katolickich znajdują się w poszczególnych parafiach. Na okres 1808-1875 r. duplikaty dla wielu miejsc znajdują się w Archiwum Państwowym w Ludwigsburgu. Od 1870 r. księgi kościelne oraz ich duplikaty znajdują się w archiwum arcybiskupim we Freiburgu.

adresy

Landeskirchliches Archiv, Balinger Str. 33/1, 70567 Stuttgart Archiwum Diecezjalne, Eugen-Bolz-Platz 1, 72108 Rottenburg
Archiwum Państwowe Generalne, Promenada Północna Hilda 3, 76133 Karlsruhe
Archiwum Państwowe, Colombistraße 4, 7900 Freiburg
Archiwum Państwowe, Arsenalplatz 3, 71638 Ludwigsburg

Pomoce naukowe w kategorii książki kościelne Badenia-Wirtembergia