Książki kościelne Hamburg

Książki kościelne Hamburg

W Archiwum Państwowym w Hamburgu stałym elementem są rejestry kościołów protestanckich w Hamburgu do 1865 roku.
Akta kościoła katolickiego znajdują się w archiwum diecezjalnym w Hamburgu. Na mikrofiszach można znaleźć nie tylko książki Hamburga, ale również Szlezwiku-Holsztynu i Meklemburgii.adresy

ewangeliczne zapisy kościelne

Church Hamburg-Ost / Harburg - House of the Church, Hölertwiete 5, 21073 Hamburg Akta kościoła katolickiego


Archiwum Państwowe Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg - Kattunbleiche 19, 22041 Hamburg
Hamburg - General Register of the Hamburg Registry Offices - Eiffestrasse 74, 20537 Hamburg
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Pomoce naukowe w kategorii książki kościelne Hamburg

Hamburg - urzędy stanu cywilnego