Rejestry kościelne

Stara książka ręcznie prowadzony Kościół jest często jedynym świadkiem naszych przodków, a jedynym źródłem dla tych, którzy interesują się historią.

Zapisy zostały napisane w większości w porządku chronologicznym, pastorów i księży / zawierają wpisy o ślubów, urodzeń i pogrzebach ludzi, niezależnie od klasy, bogactwa czy płeć, często z pracy i zamieszkania.

W Rzeszy Niemieckie księgi kościelne zostały zastąpione rejestratorami jako rejestry urzędowe w dniu 01. 06. 1876 r.


Okresy karencji

Chrzcielny rejestruje 110 lat

Zakładka potwierdzenie 75 lat

Zapisy małżeństwa 80 lat

Książki pogrzebowe 30 lat

Strona genealogiem można znaleźć książki dostarczone cyfrowo przez firmę Research.My genealogowie wtykają nosy w zakurzone książki, pliki, dokumenty i mają wyczucie szczegółów. Naszym celem jest ożywienie historii. Oczywiście wiele plików napisanych jest nieczytelnym staroniemieckim pismem. W starych księgach kościelnych urodziny często wpisuje się tylko z datą chrztu. Często nie odnotowuje się daty śmierci, ale dzień pochówku i nazwy własne zmieniają się z roku na rok. Na początku książek często znajdujemy "u" napisane jako "w" lub modę z "i" napisane jako "y".

Rękopis Sütterlina w książce kościelnej

Genealogia Internecie - podróż od historii z dokumentów historycznych


Chrzestni baza danych

Którzy chętnie wezmą udział w tym projekcie raporty z wamiKerstin Weber
W przypadku pytań dotyczących chrztu i kopii ksiąg kościelnych prosimy o kontaktHelga Klose


online Genealogy


Aktualności kategoria kościół książka

Dla książek protestanckich kościołów nowy portal pozwala kościół książkaArchionwiele dokumentów internetowych uzyskane. Usługa ta jest odpłatna.

Następujące archiwa są zaangażowane w digitalizacji:

 • Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Landeskirche in Baden, Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 • Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayern
 • Evangelisches Landeskirchliches Archiv Berlin
 • Evangelisches Zentralarchiv in Berlin (Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, Schlesien)
 • Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
 • Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover (Niedersachsen)
 • Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Darmstadt (Hessen)
 • Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Kassel (Hessen)
 • Zentralarchiv der evangelischen Kirche der Pfalz, Speyer (Rheinland-Pfalz)
 • Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen, Bielefeld (Nordrhein-Westfalen)
 • Landeskirchliches Archiv Stuttgart (Baden-Württemberg)