Lettkemann w Alt Passarge
13. maja 2019
Widder w Alt-Passarge
18. kwietnia 2020
Lettkemann w Alt Passarge
13. maja 2019
Widder w Alt-Passarge
18. kwietnia 2020

Strona tytułowa

Strona 1:
Obywatelka właściciela książki.

Imię i nazwisko: August Heinrich Schött
Urodzony 8 grudnia 1868 r. Zu Alt-Pasharge Okręg Administracyjny Królewiec Heiligenbeil Kraj związkowy Prusy.
2. stoisko lub handel: rybacy
3 religia: protestant
4. czy jest żonaty: nie tak
5. data i rodzaj wejścia do użytku: W dniu 3 I. 1891 r. jako zastępstwo
6. z którym Navy Heil (wskazując firmę): 5. firma I. Dywizja marynarzy

Strona 2:
Przelewy (z podaniem daty i firmy): W dniu 20. VIII 1892 r. do III Spółki I. Oddział Torpedowy
Transport (z podaniem daty i rodzaju):
7. data i sposób zrzutu: 31 maja 1893 r., na podstawie nieobecności w I. Dywizji Torpedowej przy Alt-Pahsarge w okręgu Heiligenbeil, do dyspozycji I. Dywizji Torpedowej.
Do Inv.Vers.g. Hbl 12.3.95
Podpis

Strona 3:
8. z którego marynarki wojennej leczy się: 3. kompania 1. oddziału torpedowego (=stempel)
Nr walca marynarki wojennej: 29/90
9. zamówienia i dekoracje
10. kampanie i rany:

Strona czwarta:
11. na statkach i pojazdach S.M. oraz parowcach transportujących pomocniczych: statek S.M. oraz parowiec transportujący pomocniczy Mars – Blücher str. 34
Nazwa oddelegowania po pobycie za granicą lub na wodach krajowych Wody krajowe

Strona 5:

Zarejestrowany
od – do teraz
J Mon. Dni
6.4. do 5.5.91 – 1
11.6. do 30.9.91 – 3 20
25.11. do 8.12.92 14.

Strona 6:

12. specjalne szkolenie wojskowe: torpeda, łódź torpedowa
Klasa strzelecka: *)

13. uwagi: G. Schött został poinstruowany w rozumieniu §§ 49 i 50 Instrukcji w zakresie procedury rejestracji i rozpatrywania wniosków o rentę zespołów niepełnosprawnych.
Czy świadectwo kwalifikacji zostało wydane przez :

Wydany, stępka
31 maja 1893 r. Pieczęć

Strona 7:
Na ubraniu *) tym samym otrzymanym przy jego wyjeździe:
tunika, spodnie, kalesony, kapelusz, chustka, koszule, para butów (buty).

To samo otrzymywał w marszu do swojego przyszłego miejsca zamieszkania kolej.
z
do
z
do
z
do

*) Dotyczy tylko personelu Korpusu Piechoty Morskiej.

Strona 8:

z
do

za bilet wojskowy lub wojskowe piwo i do wykorzystania innych swoich potrzeb z
po tej stronie z Markiem Pf.
po tej stronie z Markiem Pf.
po tej stronie z Markiem Pf.
po tej stronie z Markiem Pf.

Obsługiwane opłaty marszowe baar do zapłacenia.

Strona 9:

Przeliczony na 1. Marines:  5.4.98
Stempel
Skrzyżowany do 2. Marines: 19.4.03
Stempel

Przejście na 2. drużynę Landsturm odbywa się w spokoju, bez dalszych formalności, o ile nie zarządzono przeniesienia z powrotem do młodszej klasy:
1. dla załóg, które weszły przed 20 rokiem życia, 31 marca roku kalendarzowego, w którym spędzono te same sześć lat członkostwa w drugim oddziale.
2. dla wszystkich pozostałych załóg – dnia 31 marca roku kalendarzowego, w którym osiągnięto 39. rok życia.

Strona 16:
…zawiadomienia i urlopy.
III 985 16/6,93
Właściciel otrzymuje niniejszym dwuletni urlop na podróże morskie w kraju i za granicą w okresie od 16 czerwca 1893 do 1895 r. na podstawie zwolnienia z ćwiczeń i spotkań kontrolnych. Szczególną uwagę zwraca się na fragmenty 20 i 21 wstępnie wydrukowanych przepisów.
Pieczęć Podpis ?Drogan – Drogaus
Major na emeryturze i dowódca.

Strona 17:
Powiadomienia i urlopy.
18. 18.6.95
Udzielony powyżej urlop zostaje przedłużony do 16.6.97 na tych samych warunkach. Szczególną uwagę zwraca się na sekcje 20 i 21 wstępnie wydrukowanych przepisów.
Podpis pod pieczęcią “Drogan – Drogaus
Pułkownik i dowódca

Strona 18:
Powiadomienia i urlopy.
6/16/97
Pieczęć III 1575

Przedwczesny urlop zostaje niniejszym przedłużony o kolejne dwa lata do godz. 18.6.99, z wyłączeniem ćwiczeń i spotkań kontrolnych.  Szczególną uwagę zwraca się na fragmenty 20 i 21 wstępnie wydrukowanych przepisów.
Pieczęć Weggatzki
Premier-porucznik u Adjutant

Strona 19:

Powiadomienia i urlopy.
Stempel:
Dowódca okręgu
Braunsberg O/Pr. d. 19.6.99
J.-No. 987 Sekt. III
Przedwczesny urlop zostaje niniejszym przedłużony o kolejne dwa lata do 18.6.1901 r., z wyłączeniem ćwiczeń i spotkań kontrolnych. Szczególną uwagę zwraca się na fragmenty 20 i 21 wstępnie wydrukowanych przepisów.
Podpis pod pieczęcią

Strona 20
Powiadomienia i urlopy.
Stempel:
Dowódca okręgu
Braunsberg O/Pr. d. 10.6.01
J.-No. 970 III Sekta
Przedterminowy urlop zostaje niniejszym przedłużony o kolejne dwa lata, do dnia 18 czerwca 1903 r., z wyłączeniem ćwiczeń i spotkań kontrolnych. Szczególną uwagę zwraca się na fragmenty 20 i 21 regulaminu paszportowego.
Podpis pod pieczęcią

Strona 21
Punch:
Dowódca okręgu
Braunsberg O/Pr. d. 21.6.03
J.-No. Sekta III
Sąsiednie wakacje przedłużone do 22.6.05.
Podpis pod pieczęcią
do
opted out
na rejsy morskie Heiligenbeil, 23.6.05 Podpis: Lange, sierżant okręgowy
Strona 22
do
opted out
do Hamburga
Heiligenbeil, 7 lipca 1906 r.
Podpis Haberlanda sierżant okręgowy
Za Lemkentrum… 12
II Hamburg, 26 lipca 1906 r.
Neumann Bez… C 90/91 a 47

Poniższy tekst jest przekreślony 3 razy:
Do Stubbendorfu
I Hamburg, 30.4.07
Rehwinkel, Bez…

Komentarze są wyłączone.