Książki adresowe Prusy Zachodnie

P o obu stronach dolnej Wisły Prusy Zachodnie były prowincją państwa pruskiego. Stolicą Prus Zachodnich był Danzig. W czasie I rozbioru (1772) i II rozbioru (1793) Polski Prusy Zachodnie uformowały się z przyłączonych terytoriów królewskiego udziału Prusów.
Zgodnie z dekretem króla pruskiego Fryderyka II: prowincji nadano nazwę Prusy Zachodnie i Królestwo Pruskie, zjednoczone z Warmią, nazwę Prusy Wschodnie.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Pomoce naukowe w kategorii książki adresowe Prusy Zachodnie

Gdańsk i okolice

Książki adresowe miasta i dzielnicy Elbing

Jastrow

Miasto i wieś Thorn

Obywatele, mieszkańcy i książki adresowe Prusy Zachodnie