Książki adresowe Meklemburgia-Pomorze Przednie

Z powodu podziału ziemi w 1621 r. Powstało Księstwo Meklemburskie-Schwerin i Księstwo Meklemburskie-Güstrow. Wismar przybył do Szwecji w 1648 r. W pokoju westfalskim.
W wyniku porównania hamburskiego w 1701 r. Powstały księstwa Meklemburgii-Schwerina i Meklemburgii-Strelitz.
Meclenburg wrócił do Wismaru w 1803 roku i te dwa księstwa dołączyły do ​​Rheinbund. Na kongresie wiedeńskim dwa księstwa Burgdorf stały się Wielkimi Księstwami. Przystąpienie do Rzeszy Niemieckiej nastąpiło w 1871 r.
Zjednoczenie Wolnego Państwa Mecklenburg-Schwerin z Mecklenburg-Strelitz w kraju związkowym Mecklenburg miało miejsce w 1933 roku i Schwerin został stolicą.
W 1945 roku Meklemburgia stała się sowiecką strefą okupacyjną pod nazwą Mecklenburg-Vorpommern. Historyczne Pomorze Zachodnie obejmowało zachodnią część Odry, położoną część Pomorza, Szczecin, Stralsund, Rugię, USA, Wollin i miasto Cammin. Niepodległość Pomorza Przedniego zakończyła się wraz z drugą wojną światową w 1945 r.


Pomoce naukowe w kategorii Książki adresowe Meklemburgia-Pomorze Przednie

Spisy powszechne w Meklemburgii

Stralsund

Książki obywatelskie, mieszkaniowe i adresowe Meklemburgia-Pomorze Przednie