Książki adresowe Poznań

W ielkie Księstwo Poznańskie, identyczne z prowincją Poznań było w latach 1815-1920 prowincją Państwa Pruskiego. W latach 1848-1851 prowincja ta należała częściowo do Konfederacji Niemieckiej, a w 1867 r. do Konfederacji Północnoniemieckiej. Od 1871 r. prowincja należała do Imperium Niemieckiego. Rząd polski wywłaszczył wielu miejscowych Niemców, którym nie przyznano obywatelstwa polskiego.
Po zakończeniu polskiej kampanii narodowosocjalistyczni Niemcy zawłaszczyli sobie województwo poznańskie i utworzyli kraj związkowy Reichsgau-Wartheland, którego stolicą jest Poznań wraz z innymi terytoriami polskimi. Obszar wokół Bydgoszczy został przydzielony do Reichsgau-Danzig-Westpreußen.
. Dawne województwo Poznańskie powróciło do Polski w 1945 r., a mniejszość niemiecka została wydalona.


Pomoce naukowe w kategorii Książki adresowe Poznań

Książki obywatelskie, mieszkalne i adresowe Poznań