Książki adresowe Dolna Saksonia

S tan Dolnej Saksonii istnieje dopiero od 1946 r. Nazwa i herb pochodzą od germańskiego plemienia Saksonii.
W latach 1806–1813 prawie wszystkie obszary dzisiejszej Dolnej Saksonii należały do ​​Konfederacji Reńskiej lub Francji Napoleońskiej. Z biegiem czasu pozostały dwie główne księstwa, Królestwo Hanoweru i Księstwo Brunszwiku.
Po kongresie wiedeńskim obszary Osnabrück i Aurich dotarły do ​​Królestwa Hanoweru. Po wojnie niemieckiej w 1866 r. Królestwo Hanoweru zostało zdegradowane do prowincji pruskiej. Terytoria Wielkiego Księstwa Oldenburga, Księstwa Branunschweig i Księstwa Schaumburg-Lippe zachowały autonomię terytorialną w Niemczech do 1946 r.


Pomoce naukowe kategorii Książki adresowe Dolna Saksonia

Książki mieszkańców, mieszkańców i adresowe Dolna Saksonia