Książki adresowe Szlezwik-Holsztyn

W 1800 r. cały Szlezwik-Holsztyn znajdował się pod duńską administracją, z wyjątkiem Księstwa Lubeki i Księstwa Saksonii-Lauenburga.
Po zjeździe w Gastein w 1865 roku Szlezwik i Lauenburg znalazły się pod zarządem pruskim, Holsztyn pod zarządem austriackim. Wyspa Arro, siedem parafii na południe od Kolding i niewielka część wokół Ribe pozostały pod duńską administracją. W zamian Dania zrzekła się swoich roszczeń do królewskich enklaw na zachodnim wybrzeżu.
W 1867 r. Szlezwik-Holsztyn stał się pruską prowincją. Na mocy umowy o przeniesieniu z dnia 06.07.1920 r. północna część Szlezwika została przeniesiona do Danii, a część południowa do Niemiec. 23.08.1946 r. ze stolicą kraju związkowego Kilonią został założony Schleswig-Holstein.


Pomoce naukowe w kategorii Książki adresowe Szlezwik-Holsztyn

Rantzau Spisy powszechne

Spisy powszechne

Książki mieszkańców, mieszkańców i książki adresowe Szlezwiku-Holsztyna