Książki adresowe Saary

P o Kongresie Wiedeńskim duża część dzisiejszej Krainy Saary trafiła do królestw Prus i Bawarii. Księstwo Saxe-Coburg-Saalfeld otrzymało Księstwo Lichtenberg wraz z St. Wendel i Księstwo Birkenfeld do Wielkiego Księstwa Oldenburg. Okręg administracyjny Trier w prowincji Wielkie Księstwo Dolnego Renu obejmował tereny pruskie po Kongresie Wiedeńskim, który w 1822 r. połączył się z prowincją Ren. Do nowo utworzonego powiatu reńskiego zostały przypisane tereny bawarskie, które w 1835 r. nazywały się Rheinpfalz.
. Po I wojnie światowej region Saary znalazł się pod rządami Ligi Narodów i został oddany pod administrację francuską w 1920 r. z mandatem na 15 lat. Od 01.05.1935 r. obszar Saary należał ponownie w całości do Rzeszy Niemieckiej.
Od 1957 r. Saara jest niemieckim krajem związkowym ze stolicą kraju związkowego Saarbrücken.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Pomoce naukowe w kategorii Książki adresowe Saara

Obywatele, mieszkańcy i książki adresowe Saara