Książki adresowe Nadrenia Północna-Westfalia

Z brytyjskiej potęgi okupacyjnej w 1946 r. Zbudowano ziemię z byłej pruskiej prowincji Westfalii i północnej części byłego pruskiego Rheinrovinza, a wraz z dawnym Księstwem Lippe przedłużono ją w 1947 r. Stolicą stanu jest Dusseldorf.
W latach 1815–1918 prowincja Westfalii była prowincją Królestwa Prus, a od 1918 do 1946 r. Prowincją Wolnego Państwa Pruskiego.
Prowincja Ren była jedną z prowincji pruskich, która powstała od 1822 r. Aż do rozwiązania po drugiej wojnie światowej, Królestwie Prus i Wolnym Państwie Pruskim.
Land Lippe był od 1919 r. Wolnym Państwem w Republice Weimarskiej. Jego ostatnią stolicą stanu był Detmold.


Pomoce naukowe w kategorii Książki adresowe Nadrenia Północna-Westfalia

Detmold

Lippe i otoczenie

Wiederbrücken

Książki obywatelskie, mieszkaniowe i adresowe Nadrenia Północna-Westfalia