Książki adresowe Pomorze

O d czasu pokoju westfalskiego w 1648 r. Pomorze Przednie przybyło do Brandenburgii, a Pomorze Przednie stało się Pomorzem Szwedzkim. Po wojnach nordyckich 1700-1721 Pomorze Przednie spadło na południe od rzeki Peene, z wyspami Uznam i Wollin, do Królestwa Prus. Powiaty Dramburg, Schivelbein i północna część powiatu Arnswalde przybyły na Pomorze w 1815 roku. Większe części powiatów rozwiązanej prowincji Grenzmark-Posen-Westpreussen oraz powiatów Arnswalde i Friedeberg przybyły na Pomorze 01.10.1938.
. Po II wojnie światowej w 1945 r. Pomorze zostało zdobyte przez Armię Czerwoną i podzielone ustanowieniem granicy polsko-niemieckiej wzdłuż linii Odra-Nysa.


Pomoce badawcze w kategorii Książki adresowe Pomorze

Köslin

Kolberg-Körlin

Stargard

Szczecin i okolice

Stolp

Książki mieszkańców, mieszkańców i adresowe Pomorze