Książki adresowe Nadrenia-Palatynat

P rowincja Ren była jedną z prowincji pruskich, która utworzyła Królestwo Prus i Wolne Państwo Pruskie w latach 1822–1946. Jedną z trzech prowincji Wielkiego Księstwa Hesji był Rheinhessen ze stolicą prowincji Mainz, później stolicą kraju związkowego Nadrenia-Palatynat.
Po drugiej wojnie światowej Nadrenia-Palatynat powstał 30 sierpnia 1946 r., Mianowicie z:

  • południowa część Pruskiej Prowincji Ren
  • Rheinhessen
  • zachodnia część Nassau
  • Rheinpfalz bez dzielnicy Saarpfalz


Pomoce naukowe w kategorii Książki adresowe Nadrenia-Palatynat

Worms

Obywatele, mieszkańcy i książki adresowe Nadrenia-Palatynat